ALDI Skill Accelerator (SKIA) 2 - Razvoj digitalnih vještina za rast i inovacije

10 mladih osoba završilo trening program "Internet of Things"

10 mladih osoba završilo trening program "Internet of Things"

Projekat "Pametni grad" - Praksa polaznika u okviru četvrog modula "Dizajn i razvoj IoT aplikacija"

Polaznici programa obuke "Internet of Things"

Evropska komisija je 2016. godine usvojila Agendu vještina za Evropu s ciljem osiguranja da ljudi razviju vještine neophodne za poslove današnjice i sutrašnjice. U Agendi je jasno istaknuto da borba sa izazovima vještina zahtijeva značajne političke napore i sistematske reforme u obrazovanju i obuci.

Tri godine nakon usvajanja Agende činjenice su da 61 milionu Evropljana nedostaju adekvatne vještine čitanja, pisanja i digitalnog pisanja, a 40% evropskih poslodavaca ne mogu pronaći ljude sa pravim vještinama za rast i inoviranje. Digitalna ekonomija, kao i svaka druga transformacija, unaprijedit će živote nekih, a druge ostaviti iza sebe. Trenutno se čini da će BiH ući u drugu skupinu, osim ako ne počnemo ulagati u mlade.

Svrha projekta je da se poveća svijest mladih o digitalnom radu i mogućnostima učenja, te da studenti i nezaposleni mladi budu opremljeni vještinama potrebnim za napredak u digitalnoj ekonomiji s povećanom konkurentnošću na tržištu rada.

CILJNA GRUPA: Nezaposlene osobe sa srednjoškolskim i univerzitetskim obrazovanjem; Osobe sa univerzitetskim obrazovanjem koje nisu zaposlene u struci i koje su zainteresovane za promjenu u karijeri.
TRAJANJE PROJEKTA: 12 mjeseci (mart 2020. – februar 2021.)

Ključni rezultati projekta:

  • Unaprijeđeni kapaciteti ALDI inovativnog trening laboratorija za stručnu obuku odraslih osoba;
  • Izrađen novi program obrazovanja odraslih koji će pružiti mogućnost obrazovanja odraslih u oblastima relevantnim za tržište rada;
  • Unaprijeđena ponuda za stručnu obuku odraslih osoba kroz akreditaciju tri programa za obuku u digitalnim vještinama od strane kantonalnog ministarstva obrazovanja;
  • Mlade osobe informisane o značaju razvoja profesionalne karijere u digitalnim vještinama na trenutnom i budućem tržištu rada;
  • 10 mladih osoba završilo trening program iz oblasti digitalnih vještina.
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.