Osnaživanje žena za zapošljavanje u poslovnim okruženjima digitalnog doba

Istraživanje digitalnih vještina koje je provedeno na uzorku od 1900 zaposlenih i nezaposlenih ispitanika i 100 kompanija u BiH je pokazalo da većina kompanija u Bosni i Hercegovini (73%) tvrdi da su digitalne vještine veoma važne ili čak presudne za njihovo poslovanje. Od toga 59% poslodavaca ističe da su to vještine korištenja specifičnih programa potrebnih industriji, a 38% kompanija daju prednost ili isključivo zapošljavaju kandidate s adekvatnim nivoom digitalnih vještina. Ovi pokazatelji upućuju na važnost većeg i kvalitetnijeg uključivanja u stručne obuke kreirane prema potrebama tržišta rada i konstantnu potrebu za diverzifikacijom ponude ovih obuka.

Projekt „Osnaživanje žena za zapošljavanje u poslovnim okruženjima digitalnog doba“ obuhvatio je izradu i akreditaciju dva programa obuke za zapošljavanje i samozapošljavanje žena iz oblasti koje su izuzetno tražene i potrebne na tržištu rada: Obuka za asistenticu u računodstvu i Obuka za QA testiranje – automatsko i manuelno te pilotnu implementaciju obuke za asistenticu u računodstvu za 15 nezaposlenih žena. Generalni cilj projekta je doprinijeti  povećanju zapošljavanja i samozapošljavanja žena na području Kantona Sarajevo u računovodstveno-finansijskom i IT sektoru.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Povećati ponudu kvalitetnih programa obrazovanja odraslih u računovodstveno-finansijskom i IT sektoru
  2. Razviti/unaprijediti  računovodstveno-finansijske kompetencije kod nezaposlenih žena
  3. Ojačati socioemocionalne kompetencije kod nezaposlenih žena nakon dugog perioda nezaposlenosti

CILJNA GRUPA: 14 nezaposlenih žena s područja Kantona Sarajevo koje su završile minimalno srednje obrazovanje.

TRAJANJE PROJEKTA: mart-oktobar 2021.

Ključni rezultati projekta:

  • Izrađena i akreditovana dva nova neformalna programa za obrazovanje odraslih u skladu s potrebama tržišta rada
  • 14 nezaposlenih žena uspješno završilo obuku u trajanju od 120 nastavnih sati
  • 9 polaznica (64%) je dobilo zaposlenje na osnovu znanja i vještina stečenih u toku obuke
  • Zahvaljujući partnertvu CEI „Nahla“ s vodećim ponuđačem jezičnog i zakonodavno lokaliziranog ERP softvera u jadranskoj regiji – Datalab BH d.o.o. polaznice obuke su imale priliku upoznati se sa sistemom koji je u potpunosti odgovorio na izazove i mogućnosti digitalne transformacije – naprednim ERP poslovnim informacijskim sistemom PANTHEON
  • Realizovana 4 webinara na stručne teme iz oblasti digitalizacije računovodstva i uvoda u koncept automatskog testiranja
VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.