Otvaranje multimedijalne sale u Udruženju ALDI Goražde koja će biti korištena za potrebe Lokalnog partnerstva u obrazovanju odraslih - 14.10.2020., Goražde

Direktor DVV International - Ureda za BiH (lijevo) potpisao je Sporazum o saradnji sa ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (desno)

Prvi modul javno važećeg programa andragoškog osposobljavanja "Osnovna andragoška obuka" u Unsko-sanskom kantonu

Nj.Eksc. Njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovini, gđa Christiane Hohmann i direktor DVV International - Ureda za BiH, Dr. Emir Avdagić na događaju "Njemačka u Bosni i Hercegovini"

XI. sastanak kontakt osoba za obrazovanje odraslih
april 2019., Brčko

Novosti

Sretni praznici

Vama, vašim porodicama i saradnicima želimo sretne praznike i uspješan, zdrav početak Nove godine.

Pročitaj više

Predstavljamo vam prvi priručnik za rukovodioce u obrazovanju odraslih u Bosni i Hercegovini, pod nazivom „Obrazovni menadžment i liderstvo: ka kompetentnom rukovodiocu“ u izdanju DVV…

Pročitaj više

Realizacijom modula „Upravljanje obrazovnim procesom i postignućima“ završeno je stručno usavršavanje direktora osnovnih i srednjih škola i centara za obrazovanje odraslih sa područja…

Pročitaj više

Galerija

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

Sistem obrazovanja u BiH

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo