APOO – jedinstvena baza podataka u polju obrazovanja odraslih

Platforma APOO - Akreditovani programi obrazovanja odraslih predstavlja ne samo inovativni projekat, već i ključni korak ka unapređenju obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini. Ovu platformu kreairao je DVV International - Ured za BiH u saradnji sa nadležnim vlastima 5 administrativnih jedinica. Važnost postojanja jedinstvene baze podataka koja je javno dostupna svima nije moguće precijeniti, jer omogućava transparentnost i olakšava pristup informacijama o obrazovnim programima i organizatorima obrazovanja odraslih. Kroz ovu platformu, građani, potencijalni polaznici obrazovnih programa, ali i institucije, mogu brzo i jednostavno pronaći relevantne informacije o dostupnim obrazovnim ponudama, što u konačnici doprinosi većoj inkluzivnosti i pravednosti u pristupu obrazovanju. Također, posjedovanje ovakve baze podataka omogućava bolje planiranje obrazovnih politika i programa, identifikaciju nedostataka i potreba u obrazovnom sistemu te usmjeravanje resursa prema prioritetnim oblastima. Osim toga, dostupnost rječnika pojmova, korisnih materijala i zakonskih akata dodatno obogaćuje ovu platformu, pružajući korisnicima sveobuhvatan pristup informacijama i resursima neophodnim za unapređenje oblasti obrazovanja odraslih. U konačnici, APOO nije samo tehnička platforma, već i simbol posvećenosti unapređenju obrazovanja odraslih u BiH, te predstavlja zajednički napor različitih dionika u obrazovanju za stvaranje inkluzivnijeg i naprednijeg društva.

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.