ALE alati i izvještaj o unapređenju kvaliteta u neformalnom učenju odraslih

Nakon dugog i opsežnog procesa prikupljanja alata i instrumenata, sretni smo da je set ALE alata, pripremljen od strane centrale DVV Internationala u Bonnu, konačno spreman za upotrebu i stavlja se na raspolaganje svim relevantnim institucijama i organizacijama u obrazovanju odraslih širom svijeta.

Istraži ALE set alata

Naslovna strana izvještaja OECD-a

Nakon dugog i opsežnog procesa prikupljanja alata i instrumenata, sretni smo da je set ALE alata, pripremljen od strane centrale DVV Internationala u Bonnu, konačno spreman za upotrebu i stavlja se na raspolaganje svim relevantnim institucijama i organizacijama u obrazovanju odraslih širom svijeta.

Alati učenja i obrazovanja odraslih (ALE - Adult Learning and Education) obuhvataju instrumente, metodologije i pristupe u učenju i obrazovanju odraslih koje je moguće koristiti potpuno besplatno, a koji su podijeljeni u tri segmenta:

  1. podučavanje i obuka
  2. organizacija i menadžment
  3. uspostavljanje i razvoj sistema.

ALE alati namijenjeni su akademskim ustanovama i organizatorima obrazovanja odraslih, trenerima mladih i odraslih koji podučavaju različite teme i vještine, vladinim institucijama koje su uključene u obrazovanje odraslih od nacionalnog do lokalnog nivoa, nevladinim organizacijama te svima ostalima zainteresovanim za obrazovne alate.

Set ALE alata je dostupan na engleskom i njemačkom jeziku, a moguće mu je pristupiti ovdje.  

Pored ALE alata danas vam želimo predstaviti još jedan koristan instrument koji svim organizatorima obrazovanja odraslih i obrazovnim vlastima može pomoći u naporima koje ulažu u uspostavljanje sistema osiguranja kvaliteta.

U pitanju je izvještaj Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD pod naslovom “Unapređenje kvaliteta neformalnog učenja odraslih – učenje iz najboljih evropskih praksi u osiguranju kvaliteta”.

Izvještaj je strukturiran u pet poglavlja. Prvo poglavlje omogućava uvid u pozadinu i informacije neophodne za razumijevanje studije, uključujući definicije glavnih koncepata i izazova sa kojima se institucije suočavaju u uspostavljanju sistema osiguranja kvaliteta u obrazovanju odraslih. U drugom i trećem poglavlju su, zatim, ispitani i detaljno predstavljeni najčešći alati koji se koriste da se osigura kvalitet u obrazovanju odraslih širom Evrope pri čemu je napravljena razlika između onih koji nameću minimalne zahtjeve kvaliteta (kao što su oznake kvalitete u poglavlju 2) i one koji se odnose na manje striktne zahtjeve (npr. samoevaluacije u poglavlju 3).

Važnost usvajanja šireg, holističkog pristupa kvalitetu u obrazovanju odraslih je naglašena u četvrtom poglavlju, pri čemu je u obzir uzeta uloga koju igraju dodatne strukture podrške, poput sistema validacije prethodno stečenog znanja, profesionalizacija nastavnih kadrova te uključivanje socijalnih partnera. U zaključnom, petom poglavlju predloženo je korištenje stabla odlučivanja kao pomoći vlastima u identificiranju glavnih područja za diskusiju i djelovanje kako bi se razvio sistem osiguranja kvaliteta neformalnog učenja i obrazovanja odraslih.

Izvještaj možete pročitati ovdje.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.