Jačanje kapaciteta za razvoj programa za obrazovanje odraslih usmjerenih na ishode

Još jedna uspješna obuka za jačanje kapaciteta organizatora obrazovanja odraslih realizovana je 16. i 17. novembra u Banja Luci i to u saradnji sa Zavodom za obrazovanje odraslih Republike Srpske i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Još jedna uspješna obuka za jačanje kapaciteta organizatora obrazovanja odraslih realizovana je 16. i 17. novembra u Banja Luci i to u saradnji sa Zavodom za obrazovanje odraslih Republike Srpske i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Obuka na temu „Metodologija razvoja programa za obrazovanje odraslih“ realizovana je s ciljem osposobljavanja učesnika za razumijevanje bazičnih pristupa u razvoju programa za obrazovanje odraslih i razvijanje kompetencija za izradu, strukturiranje i procjenu programa za obrazovanje odraslih usmjerenog na ishode.

Sadržajem obuke su obuhvaćeni svi koraci u razvoju programa za obrazovanje odraslih (specifikacija rada, specifikacija učenja, specifikacija uslova učenja i specifikacija evaluacije i ocjenjivanja) kao osnova za definisanje odgovarajućih standarda.

Obuku su realizovali prof. dr. Šefika Alibabić i prof. dr. Jovan Miljković sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.