Delegacija Bosne i Hercegovine na konferenciji u Briselu

DVV International, Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA) i Evropska trening fondacija (ETF) oragnizovali su konferenciju „Na putu ka EU integracijama: Zemlje istočne i jugoistočne Evrope oblikuju sisteme cjeloživotnog učenja“ u Briselu. Cilj konferencije je osvrt na stanje konvergencije sistema obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja s najboljim politikama, trendovima i praksom zemalja članica EU. Predstavljene su i diskutovane perspektive za dalji razvoj sektora sa zainteresovanim stranama u EU.

DVV International, Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih (EAEA) i Evropska trening fondacija (ETF) oragnizovali su konferenciju „Na putu ka EU integracijama: Zemlje istočne i jugoistočne Evrope oblikuju sisteme cjeloživotnog učenja“ u Briselu. Cilj konferencije je osvrt na stanje konvergencije sistema obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja s najboljim politikama, trendovima i praksom zemalja članica EU. Predstavljene su i diskutovane perspektive za dalji razvoj sektora sa zainteresovanim stranama u EU. Događaj je pružio priliku političarima državnim službenicima i predstavnicima civilnog društva da razgovaraju o napretku, pristupima, okvirima i preporukama u sektoru obrazovanja odraslih i na taj način identifikuju prioritetne oblasti za dalju saradnju sa Evropskom unijom, njenim organizacijama i međunarodnim partnerima.

Današnji jednodnevni događaj organizovan je u obliku plenarnih sesija uz doprinose predstavnika ministarstava obrazovanja, agencija za obrazovanje odraslih i civilnog društva (nacionalna udruženja za obrazovanje odraslih, platforme i mreže). Njima su se pridružili stručnjaci iz Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih, Evropske trening fondacije, DVV International-a i predstavnici Evropske komisije. Ovaj događaj služio je kao komunikacijska platforma za učesnike iz Armenije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Kosova, Moldavije i Ukrajine i pružio je priliku za profesionalnu razmjenu o dostignućima i izazovima u procesu konvergiranja sistema obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja sa najboljom praksom EU.

Ispred Bosne i Hercegovine konferenciji prisustvovali su direktorica DVV Internationala – Ureda za BiH Dženita Džano, stručna savjetnica za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih Kantona Sarajevo - Olivera Hasković, projektni menadžer i menadžer interne kvalitete CPCD-a Adnan Mević. Poziv ETF-a dobili su profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Amina Isanović – Hadžiomerović i profesor Ekonomskog fakulteta UNSA Ljiljan Veselinović.

 

 

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.