JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: Izrada web platforme/online baze podataka

Predmet:

Izrada online baze podataka o učenju i obrazovanju odraslih/web platforme sa podacima o organizatorima obrazovanja odraslih i programima obrazovanja odraslih

Klijent:

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu

Projekat:

Profesionalizacija centara za obrazovanje odraslih u Evropi

Lokacija:

Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje ponuda:

18. maj 2022. 24:00

Kontakt e-mail:

info@dvv-international.ba

1. KONTEKST

DVV International je Institut za međunarodnu saradnju njemačkog saveza Visokih narodnih škola, njemačka asocijacija za obrazovanje odraslih. DVV predstavlja interese blizu 900 centara za obrazovanje odraslih (Visokih narodnih škola) i njihovih državnih udruženja, najvećih pružalaca obrazovanja odraslih u Njemačkoj. Kao vodeća stručna organizacija na polju obrazovanja odraslih i razvoja saradnje, DVV International je više od 50 godina usmjeren na podržavanje cjeloživotnog učenja. DVV International širom svijeta osigurava podršku za uspostavljanje i razvoj održivih struktura za obrazovanje mladih i odraslih.

DVV International je svoj rad u Bosni i Hercegovini započeo u junu 2000. godine te od tada u zemlji razvija strukture za saradnju kako bi se potencijal obrazovanja odraslih iskoristio za razvoj društva. Ključne ciljne grupe DVV Internationala u Bosni i Hercegovini su kreatori politika/donosioci odluka i organizatori obrazovanja odraslih.

Jedan od ključnih problema obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini je odsustvo sistematičnosti u prikupljanju podataka te nedovoljna informiranost javnosti o programima obrazovanja odraslih koji im se stavljaju na raspolaganje. Organizatori obrazovanja odraslih uglavnom imaju ograničene resurse za promociju programa tako da mnoge informacije uopšte ne stignu do svog ciljnog auditorijuma.

Iz perspektive pojedinca, odnosno odrasle osobe koja želi upisati neki od programa obrazovanja odraslih, potrebno je uložiti izuzetno velike napore za pretraživanje dostupnih akreditovanih programa i organizatora obrazovanja odraslih, budući da te informacije nisu nigdje objedinjene. Bosansko-podrinjski kanton Goražde i Kanton Sarajevo su uz podršku DVV Internationala izradili web platforme za lokalna partnerstva u obrazovanju odraslih koje služe za promociju svih dešavanja u oblasti obrazovanja odraslih na području kantona i daju djelimičan pregled informacija o programima i organizatorima obrazovanja odraslih u kantonu.

To su platforme https://mrezaobrazovanja.ba/#/ i https://mrezaobrazovanjaks.ba/.  Slična platforma je u izradi i u Unsko-sanskom kantonu, a u ostalim administrativnim jedinicama ne postoji ovakav vid informisanja i promocije programa i organizatora obrazovanja odraslih.

 2. PREDMET JAVNOG POZIVA

DVV International je u potrazi za poslovnim subjektima ili pojedincima koji su u mogućnosti da, po uzoru na razvijene platforme lokalnih partnerstava, prikupe podatke o akreditovanim organizatorima obrazovanja odraslih i njihovim akreditovanim programima te razviju platformu koja će poslužiti kao online baza podataka o mogućnostima za učenje i obrazovanje odraslih koja se može redovno dopunjavati novim organizatorima i novim programima. Navedeno se odnosi na podatke iz ukupno 5 administrativnih jedinica Bosne i Hercegovine koje su u fokusu projektne faze DVV Internationala za period 2022-2024 i to: Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Kanton Sarajevo i Republika Srpska.

Administraciju web platforme će vršiti DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu, a korisnici platforme su građani navedenih administrativnih jedinica, organizatori obrazovanja odraslih, stručne organizacije i nadležne institucije.

Web platforma treba:

 • biti dostupna na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku,
 • biti kompatibilna sa W3C web preglednicima (Chrome, Firefox, Edge, Opera,..) te pregledna i prilagođena korisnicima svih mobilnih uređaja, tableta i računara bez promjena u sadržaju,
 • imati mogućnost dodavanja slika i videozapisa,
 • imati mogućnost pretraživanja sadržaja,
 • biti podijeljena po administrativnim jedinicama sa zajedničkom početnom stranicom,
 • biti jednostavna za administraciju od strane prosječnog korisnika,
 • imati mogućnost dodavanja novih računa za administraciju,
 • ispunjavati osnovne sigurnosne standarde poput zaštite od upada, 404 blokiranje, audit logs/revizijske zapise, blokiranje IP adrese, skeniranje štetnih softvera i sl.

Zadaci izvršioca po ovom javnom pozivu podrazumijevaju:

 1. Dizajn i izradu web stranice, uključujući preporuke šta web stranica mora da sadrži ukoliko isto nije navedeno iznad,
 2. Prikupljanje podataka o organizatorima obrazovanja odraslih iz gore navedenih pet administrativnih jedinica uz podršku DVV Internationala,
 3. Unos podataka na web stranicu,
 4. Izradu priručnika sa instrukcijama za upravljanje web stranicom
 5. Kratku ZOOM obuku zaposlenika DVV Internationala o korištenju i administraciji stranice.

Krajnji rok za finaliziranje platforme: 30.11.2022

3. DOSTAVLJANJE PONUDA

Zainteresirani poslovni subjekti ili pojedinci trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Finansijsku ponudu koja će sadržavati sve očekivane troškove u konvertibilnim markama i eurima uključujući i PDV
 2. Vremenski okvir za realizaciju zadataka iz javnog poziva
 3. Osnovne informacije o poslovnom subjektu ili CV pojedinca sa istaknutim prethodnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima.

U slučaju da je ponuđač poslovni subjekt, finansijska ponuda treba da uključuje sve troškove koji mogu nastati realizacijom posla, uključujući i PDV. U slučaju da je ponuđač fizičko lice, finansijska ponuda treba da uključuje bruto iznos honorara uključujući sve troškove realizacije te poreze i doprinose na uplaćeni honorar.

Rok za dostavljanje ponuda: 18. maj 2022.

Navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti na email adresu: info@dvv-international.ba s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV - WEB PLATFORMA“

4. KRITERIJI EVALUACIJE PONUDA

Ponude će biti procijenjene po sljedećim kriterijima:

 1. Prethodna relevantna iskustva
 2. Finansijska ponuda (optimalan odnos troškova i usluga).

Nepravovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje.

Klijent će donijeti odluku o izboru optimalne ponude u roku od sedam radnih dana nakon isteka roka za dostavljanje ponuda te obavijestiti sve ponuđače o statusu njihove ponude.

5. NAČIN PLAĆANJA I PRAVA KORIŠTENJA

Uplata traženog iznosa će biti izvršena po ispostavljenoj fakturi, na račun poslovnog subjekta ili pojedinca naznačen u ponudi, najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka svih zadataka iz javnog poziva.

Način i rok plaćanja mogu biti i drugačije regulirani između odabranog ponuđača i klijenta što će biti precizirano ugovorom. Plaćanje unaprijed nije moguće.

Naručilac ima isključivo pravo da koristi rezultate po ovom javnom pozivu.

 

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.