Renoviran i opremljen Centar za cjeloživotno učenje

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu ove godine podržava realizaciju projekta „Osnivanje i registracija Centra za cjeloživotno učenje“ u saradnji sa partnerskom organizacijom JU „Centar za kulturu Kantona Sarajevo“.

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu ove godine podržava realizaciju projekta „Osnivanje i registracija Centra za cjeloživotno učenje“ u saradnji sa partnerskom organizacijom JU „Centar za kulturu Kantona Sarajevo“.  

Cilj je omogućiti građanima sticanje znanja, vještina i kompetencija neophodnih za lični i profesionalni rast i razvoj kao i doprinos razvoju lokalnih zajednica i društva u cjelini. Trenutno je u toku proces akreditacije, odnosno uvođenja Centra u Registar javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih pri Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

U okviru „Centra za cjeloživotno učenje“ će se realizovati programi usmjereni na sve odrasle osobe ali ne isključujući pri tome mlade, osobe sa poteškoćama u razvoju, osobe treće dobi itd. Poseban fokus će biti na programima koji će se akreditovati od strane kantonalnog ministarstva obrazovanja kao javno važeći programi neformalnog obrazovanja.

Uz pomoć DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu, odnosno finansijskih sredstava Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke, opremljena je multimedijalna učionica u objektu Bosanskog kulturnog centra, gdje će se provoditi programi obrazovanja odraslih, kao i prostorija za nastavno i administrativno osoblje i arhiv.

Više o ovom projektu pročitajte ovdje.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.