Jačanje digitalne kompetencije obrazovnih vlasti i organizatora obrazovanja odraslih

DVV International – Ured za BiH je u saradnji sa Centrom za poslovnu edukaciju u novembru i decembru realizovao obuku pod nazivom „Jačanje digitalne kompetencije“ za ukupno 18 polaznika.

DVV International – Ured za BiH je u saradnji sa Centrom za poslovnu edukaciju u novembru i decembru realizovao obuku pod nazivom „Jačanje digitalne kompetencije“ za ukupno 18 polaznika. Opći cilj obuke bio je razvoj i jačanje tehničkih vještina potrebnih za poslovanje u digitalnom vremenu.

Digitalna kompetencija je zbog pandemije korona virusa postala ključna za prevazilaženje krizne situacije, a njena važnost će u budućnosti biti još veća, posebno ukoliko se pandemija nastavi. Ona je jedna od osam ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja i odnosi se na pouzdanu upotrebu cjelokupnog raspona digitalnih tehnologija za informacije, komunikaciju i za rješavanje osnovnih problema u svim aspektima života.

Teme obuke su definisane na temelju najzastupljenijih stvarnih potreba u različitim administrativnim jedinicama, a za čije utvrđivanje i analizu je korišten online upitnik. Shodno rezultatima analize provedene u junu 2021. godine kreiran je program kojim je predviđeno da se učesnici radionice upoznaju i unaprijede svoj rad sa glavnim digitalnim alatima. Obukom su obuhvaćena područja koja se odnose na komunikaciju, online saradnju, stvaranje digitalnog sadržaja, sigurnost na internetu, rješavanje problema i obradu informacija.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.