U Ljubuškom počela javno važeća obuka andragoškog kadra u Zapadnohercegovačkom kantonu/županiji

Prvi modul održan je 19. i 20. septembra u Ljubuškom na temu „Učenje odraslih – psihološke osnove, karakteristike, stilovi učenja“.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke je u oktobru 2021. godine donijelo program andragoškog osposobljavanja „Osnovna andragoška obuka“ namijenjen osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih u području obrazovanja odraslih.

Temeljem toga DVV International u 2022. godini podržava realizaciju ovog programa za prvu grupu polaznika koji će nakon demonstracije andragoških kompetencija na kraju programa steći javno važeća uvjerenja o andragoškoj osposobljenosti.

Prvi modul održan je 19. i 20. septembra u Ljubuškom na temu „Učenje odraslih – psihološke osnove, karakteristike, stilovi učenja“. U okviru ovog modula polaznici stiču opća znanja o karakteristikama odraslosti (psihološka, socijalna, emotivna, profesionalna zrelost) i životnim i radnim fazama odraslog čovjeka. Posebna pažnja posvećuje se specifičnostima učenja u odraslom dobu i osnovnim principima obrazovnog rada s odraslima, kao što su: orijentiranost na polaznika, individualizacija rada, korištenje iskustva odraslih u obrazovnom radu itd.

Obuku su započela 22 polaznika, a naredna tri modula i supervizija će biti realizovani do decembra 2022. godine u skladu sa sporazumom o saradnji u 2022. godini potpisanim između DVV International – Ureda za BiH i Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.