Jedanaest žena osnaženo - aktivno na tržištu rada

Projekat „OsnaŽena - aktivna na tržištu rada“ je u 2017. godini implementirala partnerska organizacija Amica Educa Tuzla u saradnji sa DVV International - Uredom za BiH, a kreiran je s ciljem smanjenja broja nezaposlenih žena u svrhu unapređenja rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.

Certifikate su dodijelili gđa Selma Mustačević (lijevo) i gđa Emina Herić (desno)

Jedanaest žena u okviru projekta uspješno završilo tri programa obuke

Projekat „OsnaŽena - aktivna na tržištu rada“ je u 2017. godini implementirala partnerska organizacija Amica Educa Tuzla u saradnji sa DVV International - Uredom za BiH, a kreiran je s ciljem smanjenja broja nezaposlenih žena u svrhu unapređenja rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.

Osim toga, jedan od ciljeva projekta jeste i povećavanje konkurentnosti nezaposlenih žena na tržištu rada, kao i njihovih mogućnosti za samozapošljavanje putem uključivanja žena u proces cjeloživotnog učenja i aktivnog učešća u visoko kompjuterizovanom društvu.

U okviru šest mjeseci implementacije, obuka je obuhvatila tri vrste aktivnosti i to: 

  • Implementacija treninga „Digitalno opismenjavanje“,
  • Implementacija psiho-edukacije „Lične vještine“,
  • Implementacija poslovne edukacije „Poslovne vještine“.

Realizovana su ukupno 72 sata nastave, a za 11 polaznica koje su uspješno završile sve tri vrste aktivnosti organizovana je dodjela certifikata i to u utorak, 12.12.2017. godine.

Certifikate o učešću na obuci dodijelili su direktorica Amica Educa Tuzla, gospođa Selma Aličić, koordinatorica projekta, gospođa Selma Mustačević i predstavnica DVV International - Ureda za BiH, gospođa Emina Herić.

Obuka je realizovana uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj SR Njemačke (BMZ).

Više o ovoj obuci pročitajte ovdje

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.