Osnove izrade kurikuluma: Je li kurikulum povezan s trčanjem ili učenjem?

Kako bi stekli osnovna znanja i vještine o procesu razvoja jednog takvog dokumenta, sa svim „preprekama“ i „preponama“, za organizatore obrazovanja odraslih s područja Tuzlanskog kantona organizovan je seminar na temu „Osnove razvoja kurikuluma za obrazovanje odraslih“.

Učesnici seminara

Jelena Jakovljević

Rad u grupama - Pisanje kurikuluma

Riječ kurikulum potiče od latinske riječi „currere“ koja znači trčati, trčati trku, trka, trkalište. U području obrazovanja i učenja riječ kurikulum dobila je značenje toka i redoslijeda učenja, serije prepreka i prepona (predmeta) u učenju koje se moraju savladati za određeno vrijeme.

Program ili kurikulum je zapravo plan aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje utvrđenih ciljeva i očekivanih rezultata učenja. To je u suštini dokument ili komplet dokumenata za implementaciju osnovne ideje (vizije) i strategije organizovanog procesa učenja.

Upravo kako bi stekli osnovna znanja i vještine o procesu razvoja jednog takvog dokumenta, sa svim „preprekama“ i „preponama“, za organizatore obrazovanja odraslih s područja Tuzlanskog kantona organizovan je seminar na temu „Osnove razvoja kurikuluma za obrazovanje odraslih“.

Nakon održanog seminara učesnici su sada u stanju da objasne principe učenja odraslih i faze u razvoju kurikuluma u obrazovanju odraslih, razumiju analizu posla kao potrebu u razvoju programa stručnih obuka, pronađu ulazne informacije za razvoj kurikuluma i razumiju razvoj kurikuluma zasnovan na modulima i ishodima učenja, analiziraju postojeću praksu u razvoju kurikuluma i izrade strukturu kurikuluma sa potrebnim elementima.

Seminar je održan 9. i 10. marta u Tuzli, a trener-edukator bila je gđa Jelena Jakovljević, programska direktorica u Klett EDU trening centru.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.