Napredna obuka za direktore: Upravljanje razvojem obrazovne organizacije

Kao dio Sporazuma o saradnji sa nadležnim ministarstvom obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu, DVV International u saradnji sa nadležnim ministarstvom i ove godine realizuje obuku za direktore/menadžere organizatora obrazovanja odraslih, pod nazivom „Obrazovni menadžment i liderstvo: ka kompetentnom rukovodiocu“.

Kao dio Sporazuma o saradnji sa nadležnim ministarstvom obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu, DVV International u saradnji sa nadležnim ministarstvom i ove godine realizuje obuku za direktore/menadžere organizatora obrazovanja odraslih, pod nazivom „Obrazovni menadžment i liderstvo: ka kompetentnom rukovodiocu“. S obzirom da u Bosni i Hercegovini ne postoji sistemsko rješenje obrazovanja i usavršavanja rukovodilaca obrazovnih organizacija/ustanova, obuka ima za cilj pružiti mogućnost sticanja ključnih rukovodilačkih kompetencija te tako doprinijeti jačanju upravljačkih/rukovodilačkih potencijala u obrazovanju u BiH.

Prvi modul obuke održan je 17. i 18. maja u Bihaću, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Obrazovni proces su realizovali prof. dr. Šefika Alibabić i prof. dr. Jovan Miljković sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sadržaj modula obuhvatio je sljedeće teme:

  • Pozicioniranje rukovodioca obrazovne organizacije u kompetencijski upravljački kontekst;
  • Determinante razvoja obrazovne organizacije;
  • Okruženje obrazovne organizacije;
  • Strategijsko planiranje u funkciji razvoja obrazovne organizacije;
  • Kompetentnost rukovodioca za razvoj obrazovne organizacije;
  • Menadžerskim vještinama ka razvoju obrazovne organizacije;
  • Liderskim vještinama ka razvoju obrazovne organizacije;
  • Upravljanje promjenama u obrazovanju: krizni menadžment.

Obrazovni trendovi u svijetu ukazuju na neophodnost profesionalizacije menadžmenta u obrazovanju, a ova obuka je zasigurno značajan doprinos na tom putu i u BiH, koja će doprinijeti  jačanju  upravljačkih kapaciteta u obrazovanju ali i afirmaciji obrazovnog menadžmenta.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.