Jedanaest ključnih preporuka za unapređenje zakonskih i podzakonskih regulativa u obrazovanju odraslih

Detaljnom analizom ustanovljena je potreba za izmjenama i/ili usaglašavanjem regulativa u svim administrativnim jedinicama, a identificirano je više od 50 konkretnih stavki koje treba uzeti u razmatranje u nastavku procesa unapređenja oblasti obrazovanja odraslih.

Učesnici sastanka su bili predstavnici 6 kantona FBiH, Republike Srpske i Brčko distrikta

Grupni rad - Standardi i normativi u obrazovanju odraslih

Grupni rad - Programi obrazovanja odraslih

Identificirano je više od 50 stavki/potreba za unapređenjem i usaglašavanjem

Dr. Perica Ivanek iz Brčko distrikta prezentuje potrebe za unapređenjem i naredne korake

Drugi sastanak „Zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih“ održan je 22. i 23. novembra na Jahorini s fokusom na detaljniju analizu rezultata i zaključaka prvog sastanka, održanog u oktobru 2018. godine, te usaglašavanje preporuka za unapređenje.

Učesnici ovog sastanka su bili pravni savjetnici i kontakt osobe za obrazovanje odraslih u nadležnim institucijama iz ukupno 6 kantona Federacije BiH, kao i iz Republike Srpske i Brčko distrikta.

Korištenjem interaktivnih metoda u radu analizirane su četiri tematske cjeline za koje je, na osnovu rezultata prvog sastanka, procijenjeno da ih je neophodno unaprijediti, jasnije definisati i što je moguće više usaglasiti. Te četiri cjeline su: standardi i normativi u obrazovanju odraslih, proces osnivanja i registracije organizatora obrazovanja odraslih, programi obrazovanja odraslih - proces odobravanja, trajanje i način realizacije i javne isprave u obrazovanju odraslih - sadržaj, oblik i zaštita.

Detaljnom analizom ustanovljena je potreba za izmjenama i/ili usaglašavanjem regulativa u svim administrativnim jedinicama, a identificirano je više od 50 konkretnih stavki koje treba uzeti u razmatranje u nastavku procesa unapređenja oblasti obrazovanja odraslih.

Na osnovu analize svih zakonskih i podzakonskih akata, provedene u toku prvog i drugog sastanka, te analize njihove implementacije i primjenjivosti u praksi, definisano je 11 ključnih preporuka za unapređenje oblasti obrazovanja odraslih u narednom periodu kojima se nadležnim obrazovnim vlastima sugeriše da je neophodno:

 1. Donijeti programe obrazovanja odraslih zasnovane na ishodima učenja,
 2. Razmotriti potrebu skraćivanja trajanja formalnih programa obrazovanja odraslih,
 3. Utvrditi donju granicu (minimum) broja polaznika različito za općeobrazovne i stručne predmete,
 4. Usaglasiti termine formalnih i neformalnih programa,
 5. Ujednačiti visinu administrativne takse za postupak provjere ispunjavanja uslova za rad ustanove za obrazovanje odraslih i odobravanje programa,
 6. Ujednačiti propise o ustanovama koje mogu realizirati formalne programe obrazovanja odraslih, posebno osnovno obrazovanje odraslih,
 7. Dodati slikovni prikaz javnih isprava, pored opisnog/tekstualnog, u pravilnike o javnim ispravama u obrazovanju odraslih,
 8. Ujednačiti proces štampe, izdavanja i zaštite javnih isprava,
 9. Obrazovanje odraslih u svim administrativnim jedinicama uskladiti sa Principima i standardima u oblasti obrazovanja odraslih,
 10. Jačati intersektorsku saradnju sa ciljem razvoja i osiguranja kvalitete u obrazovanju odraslih,
 11. Inicirati revidiranje Principa i standarda u oblasti obrazovanja odraslih.

Učesnici drugog sastanka su na temelju navedenih preporuka, svako za svoju administrativnu jedinicu, definisali i neophodne korake, a realizacija svih definisanih koraka planirana je za period od decembra 2018. do decembra 2019. godine. Stoga je za očekivati da zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini budu puno detaljnije i jasnije definisani te značajnije usaglašeni već do kraja 2019. godine.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.