Javno važeća uvjerenja o andragoškom osposobljavanju za 23 nastavnika sa područja Unsko-sanskog kantona

Nakon pet mjeseci obuke sačinjene od 60 sati nastave, 30 sati individualnog samostalnog učenja i 30 sati pripreme i realizacije radionice pred supervizorima, ukupno 23 nastavnika su stekla pravo na javno važeće uvjerenje o andragoškoj osposobljenosti.  

23 polaznika ostvarila pravo na uvjerenje o andragoškoj osposobljenosti

Supervizori: prof.dr. Šefika Alibabić i dr. Emir Avdagić

Radionica - Demonstracija stečenih vještina

Uvjerenja su dodijelili predstavnici Ministarstva obrazovanja i DVV Internationala

Program andragoškog osposobljavanja „Osnovna andragoška obuka“ je do danas proglašen javno važećim u četiri kantona Federacije BiH i Brčko distriktu BiH. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona je program pripremilo i usvojilo u maju 2019. godine, a već ove godine je u saradnji sa DVV International – Uredom za Bosnu i Hercegovinu realizovana obuka za nastavnike sa područja ovog kantona.

Nakon pet mjeseci obuke sačinjene od 60 sati nastave, 30 sati individualnog samostalnog učenja i 30 sati pripreme i realizacije radionice pred supervizorima, ukupno 23 nastavnika su stekla pravo na javno važeće uvjerenje o andragoškoj osposobljenosti.  

Polaznici su ostvarene ishode učenja potvrdili pred supervizorima prof.dr. Šefikom Alibabić sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr. Emirom Avdagićem, direktorom DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Demonstracija i supervizija vještina podrazumijevala je samostalno ili u paru pripremljene devedesetominutne radionice - nastavne jedinice po vlastitom izboru polaznika uz primjenu vještina stečenih tokom obuke, nakon čega su polaznici dobili povratnu informaciju, odnosno trenerski/supervizijski komentar.

Supervizija je realizovana od 3. do 5. novembra u Bihaću i predstavlja posljednji, peti, modul andragoškog osposobljavanja. Prethodna četiri modula realizovana su u periodu od juna do oktobra 2020. godine:

  1. Modul I - Učenje odraslih – psihološke osnove, karakteristike, stilovi učenja
  2. Modul II - Komunikacija, grupna dinamika i upravljanje obrazovnom grupom
  3. Modul III - Vizualizacija i prezentacija u obrazovnom radu s odraslima
  4. Modul IV - Interaktivne metode obrazovanja odraslih.

Osim u Unsko-sanskom kantonu, obuka je u 2020. godini realizovana i za nastavnike sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji će svoja znanja i vještine tek potvrditi u predstojećem periodu.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.