Drugi modul andragoškog osposobljavanja za nastavnike iz Zapadne Hercegovine

Drugi modul javno važećeg programa andragoškog osposobljavanja u Zapadnohercegovačkom kantonu/županiji održan je 6. i 7. oktobra u Ljubuškom na temu „Komunikacija, grupna dinamika i upravljanje obrazovnom grupom“.

Drugi modul javno važećeg programa andragoškog osposobljavanja u Zapadnohercegovačkom kantonu/županiji održan je 6. i 7. oktobra u Ljubuškom na temu „Komunikacija, grupna dinamika i upravljanje obrazovnom grupom“.

Program obuke pohađaju 22 nastavnika javnih ustanova sa područja kantona/županije, a drugi modul realizovao je trener doc. dr. Perica Ivanek.

Ovaj modul sadrži dva osnovna, funkcionalno povezana seta kompetencija – komunikacijske kompetencije i kompetencije upravljanja obrazovnom grupom i teži osposobljavanju polaznika za dinamičnu, interaktivnu i konstruktivnu interpersonalnu komunikaciju, s ciljem učinkovitog postizanja obrazovnih i stručnih ishoda.

Tematske jedinice obuhvaćene drugim modulom obuke su:

  • Priroda, elementi i razine komunikacije
  • Načela aktivnog slušanja
  • Vrste komunikacije i činitelji konstruktivne komunikacije u radu s odraslima
  • Procjenjivanje, davanje povratne informacije, kritiziranje
  • Neverbalna komunikacija
  • Couching (koučing) i savjetovanje u radu s odraslima
  • Upravljanje dinamikom obrazovne grupe – metode i sredstva
  • Rješavanje problematičnih situacija.

Osnovna andragoška obuka u Zapadnohercegovačkom kantonu/županiji realizuje se u skladu sa sporazumom o saradnji potpisanim između DVV International – Ureda za BiH i Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.