Seminar o finansiranju obrazovanja odraslih okupio donosioce odluka i predstavnike lokalnih partnerstava da razgovaraju o modelima i problemima finansiranja na lokalnom i globalnom nivou

Obrazovanje odraslih nije trošak već investicija u ekonomski razvoj društva jedan je od zaključaka seminara „Finansiranje obrazovanja odraslih - temelj obrazovne politike“ koji je DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu organizovao 9. i 10. novembra na Jahorini.

Ministar finansija Tuzlanskog kantona, Vedran Lakić (lijevo) i ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona, dr. Elvis Baraković (desno)

Prof. dr. Katarina Popović, Generalni sekretar ICAE

Obrazovanje odraslih nije trošak već investicija u ekonomski razvoj društva jedan je od zaključaka seminara „Finansiranje obrazovanja odraslih - temelj obrazovne politike“ koji je DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu organizovao 9. i 10. novembra na Jahorini.

Predavač-trener na seminaru je bila prof. dr. Katarina Popović, generalni sekretar Međunarodnog vijeća za obrazovanje odraslih ICAE, redovna profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu te članica Međunarodne Kuće slavnih u obrazovanju odraslih.

Osnovni cilj seminara bio je upoznati se sa različitim modelima finansiranja obrazovanja odraslih iz prakse drugih zemalja i ukazati na značaj podijeljene odgovornosti, odnosno neophodnosti uključivanja svih relevantnih institucija.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske te predstavnici kantonalnih ministarstava obrazovanja, finansija kao i lokalnih partnerstava za obrazovanje odraslih.

Kao predstavnici Tuzlanskog kantona, seminaru su prisustvovali i ministar obrazovanja i nauke dr. Elvis Baraković i ministar finansija Vedran Lakić.

Dvodnevnim programom seminara obuhvaćen je pregled savremenih tendencija u finansiranju obrazovanja odraslih, javno, privatno i mješovito finansiranje, uloga međunarodne saradnje te modeli i problemi finansiranja ove oblasti.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.