Završena obuka za direktore u obrazovanju odraslih

Realizacijom modula „Upravljanje obrazovnim procesom i postignućima“ završeno je stručno usavršavanje direktora osnovnih i srednjih škola i centara za obrazovanje odraslih sa područja Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo na temu „Obrazovni menadžment i liderstvo: ka kompetentnom rukovodiocu“.

Realizacijom modula „Upravljanje obrazovnim procesom i postignućima“ završeno je stručno usavršavanje direktora osnovnih i srednjih škola i centara za obrazovanje odraslih sa područja Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo na temu „Obrazovni menadžment i liderstvo: ka kompetentnom rukovodiocu“.

Ovaj, treći po redu, modul obuke realizovan je 1. i 2. decembra u Sarajevu te 4. i 5. decembra u Bihaću, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, a sadržaj modula obuhvatio je sljedeće teme:  

  • Razvijanje kulture cjeloživotnog učenja
  • Stvaranje uslova za učenje i razvoj učenika/polaznika
  • Uvođenje promjene u cilju unapređenja kvaliteta obrazovnog procesa
  • Refleksije sopstvene upravljačke prakse
  • Upravljanje razvojem kurikuluma
  • Upravljanje didaktičkim inovacijama
  • Praćenje i procjenjivanje nastavnog/obrazovnog procesa
  • Savjetodavni rad rukovodioca.

Kompletna obuka realizovana je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo