Završena obuka za direktore u obrazovanju odraslih

Realizacijom modula „Upravljanje obrazovnim procesom i postignućima“ završeno je stručno usavršavanje direktora osnovnih i srednjih škola i centara za obrazovanje odraslih sa područja Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo na temu „Obrazovni menadžment i liderstvo: ka kompetentnom rukovodiocu“.

Realizacijom modula „Upravljanje obrazovnim procesom i postignućima“ završeno je stručno usavršavanje direktora osnovnih i srednjih škola i centara za obrazovanje odraslih sa područja Unsko-sanskog kantona i Kantona Sarajevo na temu „Obrazovni menadžment i liderstvo: ka kompetentnom rukovodiocu“.

Ovaj, treći po redu, modul obuke realizovan je 1. i 2. decembra u Sarajevu te 4. i 5. decembra u Bihaću, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, a sadržaj modula obuhvatio je sljedeće teme:  

  • Razvijanje kulture cjeloživotnog učenja
  • Stvaranje uslova za učenje i razvoj učenika/polaznika
  • Uvođenje promjene u cilju unapređenja kvaliteta obrazovnog procesa
  • Refleksije sopstvene upravljačke prakse
  • Upravljanje razvojem kurikuluma
  • Upravljanje didaktičkim inovacijama
  • Praćenje i procjenjivanje nastavnog/obrazovnog procesa
  • Savjetodavni rad rukovodioca.

Kompletna obuka realizovana je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.