Obuka za direktore: Upravljanje ljudskim potencijalima u organizacijama za obrazovanje odraslih

Kao dio Sporazuma o saradnji sa nadležnim ministarstvima obrazovanja u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu, DVV International ove godine realizuje obuku za direktore/menadžere organizatora obrazovanja odraslih u ovim kantonima, pod nazivom „Obrazovni menadžment i liderstvo: ka kompetentnom rukovodiocu“.

Obuka u Bihaću

Obuka u Sarajevu

Obuka u Sarajevu

Kao dio Sporazuma o saradnji sa nadležnim ministarstvima obrazovanja u Kantonu Sarajevo i Unsko-sanskom kantonu, DVV International ove godine realizuje obuku za direktore/menadžere organizatora obrazovanja odraslih u ovim kantonima, pod nazivom „Obrazovni menadžment i liderstvo: ka kompetentnom rukovodiocu“.

Drugi modul obuke održan je 12. i 13. oktobra u Sarajevu te 22. i 23. oktobra u Bihaću s ciljem razvijanja kompetencija za upravljanje ljudskim potencijalima u obrazovnoj organizaciji.

Obrazovni proces su realizovali prof.dr. Šefika Alibabić i prof.dr. Jovan Miljković sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Teme drugog modula bile su:

  • Klima u organizaciji kao kontekst razvoja zaposlenih,
  • Tehnike selekcije i prijema novozaposlenih,
  • Procjenjivanje ljudi u poslovnom okruženju,
  • Saradnički odnosi zaposlenih – timski rad,
  • Podsticanje zaposlenih - motivacioni menadžment,
  • Omogućavanje zdrave radne klime i konflikt menadžment,
  • Menadžment radnih postignuća,
  • Profesionalni razvoj zaposlenih - karijerni menadžment.

S obzirom da u BiH ne postoji sistemsko rešenje obrazovanja i usavršavanja rukovodilaca obrazovnih organizacija/ustanova, obuka ima za cilj pružiti mogućnost sticanja ključnih rukovodilačkih kompetencija te tako doprinijeti jačanju upravljačkih/rukovodilačkih potencijala u obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.