Trinaest predstavnika organizatora obrazovanja odraslih završilo obuku za razvoj kurikuluma za obrazovanje odraslih

Realizacijom drugog modula uspješno je završena obuka „Razvoj kurikuluma za obrazovanje odraslih“ za ukupno 13 predstavnika partnerskih organizacija DVV Internationala – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Realizacijom drugog modula uspješno je završena obuka „Razvoj kurikuluma za obrazovanje odraslih“ za ukupno 13 predstavnika partnerskih organizacija DVV Internationala – Ureda za Bosnu i Hercegovinu. Obuka je realizovana s ciljem da se učesnici osposobe da razvijaju obrazovne programe zasnovane na kompetencijama i ishodima učenja kao i da rezultate analize posla konvertuju u obrazovne elemente, neophodne za pisanje obrazovnog programa.

Sadržaj obuke činile su teme:

  • Koncept kurikuluma zasnovanog na ishodima,
  • Specifikacija učenja: Karakteristike ishoda učenja,
  • Specifikacija učenja: Razvoj i pisanje ciljeva i ishoda učenja,
  • Specifikacija uslova učenja: Opšta i specifična sredstva učenja i poučavanja,
  • Specifikacija uslova učenja: Izrada andragoško-didaktičkog uputstva za realizaciju kurikuluma;
  • Specifikacija evaluacije i ocjenjivanja postignuća: Razvoj kriterijuma ocjenjivanja;
  • Specifikacija evaluacije i ocjenjivanja postignuća: Procedure i načini završne provjere kompetencija.

Obuku su realizovali Jelena Jakovljević, ekspertica za izradu programa za obrazovanje odraslih te programski direktor u Klett EDU centru za obrazovanje i stručno usavršavanje odraslih iz Beograda te prof.dr. Jovan Miljković sa Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.