U Mostaru održan deseti sastanak kontakt osoba za obrazovanje odraslih

Sastanak su otvorili direktor DVV International - Ureda za BiH, dr.sc. Emir Avdagić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr.sc. Rašid Hadžović.

Sastanku su prisustvovali predstavnici osam administrativnih jedinica

Dr.sc. Rašid Hadžović, dr.sc. Emir Avdagić, gdin Damir Žuga, prof.dr. Elvir Kazazović (s lijeva na desno)

Učesnici sastanka

Dr.sc. Emir Avdagić (desno) dodijelio je zahvalnicu ministru Hadžoviću (lijevo) i ostalim ministrima

Drugi ovogodišnji sastanak kontakt osoba za obrazovanje odraslih održan je 13. i 14. decembra u Mostaru u organizaciji DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu. Sastanak su otvorili direktor DVV International - Ureda za BiH, dr.sc. Emir Avdagić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr.sc. Rašid Hadžović.

Cilj ovog desetog po redu sastanka bio je razmijeniti informacije o trenutnim tokovima i aktuelnostima u oblasti obrazovanja odraslih između različitih administrativnih jedinica, predstaviti rezultate i ključne preporuke za unapređenje sa skoro održanih sastanaka na temu „Zakonski i podzakonski akti u oblasti obrazovanja odraslih“ te identificirati specifične potrebe administrativnih jedinica i mogućnosti međusobne saradnje i saradnje sa DVV Internationalom u narednom periodu.

Sastanku su prisustvovali predstavnici osam administrativnih jedinica, a pored ministra Hadžovića, veliki doprinos radu grupe dala su još tri ministra: prof.dr. Elvir Kazazović (Kanton Sarajevo), gospodin Damir Žuga (Bosansko-podrinjski kanton Goražde), gospodin Mensur Sinanović (Zeničko-dobojski kanton), te pomoćnik ministra u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, gospodin Adnan Husić i direktor Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske, mr. Goran Zmijanjac.

Naredni sastanak kontakt osoba za obrazovanje odraslih biće organizovan u proljeće 2019. godine, a domaćin sastanka biće Odjeljenje za obrazovanje pri Vladi Brčko distrikta.

Nadležne obrazovne vlasti u Bosni i Hercegovini su u prethodnom periodu uložile značajne napore u uređenje oblasti obrazovanja odraslih čemu su, svojim radom, u velikoj mjeri doprinijeli i ministri obrazovanja, kao i kontakt osobe za obrazovanje odraslih u nadležnim ministarstvima. Tim povodom, DVV International - Ured za BiH je u Mostaru upriličio i svečanu večeru na kojoj su dodijeljene zahvalnice za poseban doprinos i saradnju u razvoju i uređenju oblasti obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini.

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.