Na Univerzitetu u Sarajevu potpisan ugovor za izradu informacionog sistema za obrazovanje odraslih ISKOOM

U ponedjeljak, 10. oktobra u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu upriličeno je potpisivanje ugovora za izradu informacionog sistema za obrazovanje odraslih ISKOOM između DVV Internationala i Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu (UTIC).

U ponedjeljak, 10. oktobra u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu upriličeno je potpisivanje ugovora za izradu informacionog sistema za obrazovanje odraslih ISKOOM između DVV Internationala i Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu (UTIC).

Ugovor su potpisali prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i Dženita Džano, zamjenica direktora DVV International – Ureda za BiH, u prisustvu predstavnika Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, pomoćnice ministrice za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih Lamije Husić i stručnog savjetnika za informatizaciju Burima Adžanela.

DVV International je u saradnji sa partnerskim ministarstvima obrazovanja rad na razvoju informacionog sistema za kontrolu obrazovanja odraslih i monitoring ISKOOM počeo još 2019. godine. Od tada do danas izrađen je i, u Kantonu Sarajevo, pilotiran prototip sistema na temelju kojeg UTIC treba razviti savremeni informacioni sistem po uzoru na druga već postojeća IT rješenja u segmentu obrazovanja.

Ugovorom je predviđeno projektovanje sistema, izrada softwarea i relacione baze podataka, snimanje i dokumentovanje trenutnog stanja, usluge sistem i mrežnog administriranja te administrativna i tehnička podrška konsultanata. Vrijednost ugovora iznosi 35.100,00 KM, a period izvršenja usluge je 120 kalendarskih dana.

Informacioni sistem će sadržavati module za četiri kantona Federacije BiH i to: Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Bosansko-podrinjski kanton Goražde i Kanton Sarajevo, a prvi polaznici u Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo će u sistem biti uneseni već početkom 2023. godine u skladu s važećim zakonskim propisima.

Izradu informacionog sistema ISKOOM finansira Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj SR Njemačke (BMZ).

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.