Uspješna realizacija trećeg modula Osnovne andragoške obuke u Kantonu Sarajevo

Završetak trećeg modula ovog ciklusa Osnovne andragoške obuke u Kantonu Sarajevo znak je da smo prešli polovinu planiranih sati. Podsjećamo, ova javno važeća obuka predviđa fond od ukupno 120 nastavnih sati. Kao i prethodni moduli, ovaj modul je trajao dva dana i realizirao se u periodu 9. i 10. novembar. U odličnoj atmosferi pogodnoj za rad i razmjenu znanja i iskustava, polaznici su pod vodstvom iskusne trenerice Svjetlane Tubić prošli mnoštvo različitih tema iz oblasti vizualizacije i prezentacije u obrazovnom radu s odraslima.

Završetak trećeg modula ovog ciklusa Osnovne andragoške obuke u Kantonu Sarajevo znak je da smo prešli polovinu planiranih sati. Podsjećamo, ova javno važeća obuka predviđa fond od ukupno 120 nastavnih sati. Kao i prethodni moduli, ovaj modul je trajao dva dana i realizirao se u periodu 9. i 10. novembar. U odličnoj atmosferi pogodnoj za rad i razmjenu znanja i iskustava, polaznici su pod vodstvom iskusne trenerice Svjetlane Tubić prošli mnoštvo različitih tema iz oblasti vizualizacije i prezentacije u obrazovnom radu s odraslima.

Koristeći se različitim metodama individualnog, tandemskog i grupnog rada, polaznici su prošli kroz 8 tematskih cjelina:

  1. Značaj i principi vizualizacije u obrazovnom radu
  2. Mogućnosti i načini primjene vizualizacije u nastavi
  3. Forme, sredstva i tehnike vizualnog predstavljanja
  4. Pravila za korištenje vizualnih sredstava
  5. Faktori koji determiniraju upotrebu vizualnih sredstava
  6. Vrste i principi prezentiranja
  7. Prezentiranje kao vid neverbalne komunikacije – pravila i propusti
  8. Verbalni i paraverbalni aspekti prezentiranja

U narednom četvrtom modulu očekuje nas trenerski par sa prethodna dva modula, prof. dr. Perica Ivanek i Svjetlana Tubić. Realizacija ovog modula planirana je u periodu od 20. do 21. novembra.

 

Novosti

Dobrodošli u DVV International Ured za Bosnu i Hercegovinu

DVV International - Ured za Bosnu i Hercegovinu otvoren je u junu 2000. godine.

Više informacija

VHS DVV International LogoBMZ Logo
Logo obrazovanja odraslih u BiHAdult Education Logo
PODEŠAVANJE KOLAČIĆA
NAPUŠTATE DVV INTERNATIONAL
Važno obavještenje: Ukoliko kliknete na ovu vezu napustit ćete web stranice DVV Internationala. DVV International ne odgovara za sadržaj stranica trećih lica kojima možete pristupiti putem veze. DVV International ne može utjecati na to koji će Vaši lični podaci biti prikupljeni i/ili obrađeni na ovim stranicama. Za više informacija molimo Vas da pročitate politiku privatnosti vlasnika vanjskih web stranica.